سمت شرح وظایف

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

           برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های کتابخانه ها، واحد علم سنجی و واحد اطلاع رسانی پزشکی و فناوری اطلاعات، انتشارات و مجلات دانشگاه

           ارتقا و تقویت واحدهای مربوط از نظر آموزش کمی و کیفی

           نظارت و سازمان دهی کارگاه علم سنجی مورد نیاز اعضای هیات علمی و واحدهای تابعه

           فعال سازی، تهیه و تدوین آیین نامه ها و فرآیندهای استفاده از منابع اطلاعاتی دانشگاه

           فعال سازی، راه اندازی و به روزرسانی نرم افزارهای کتابخانه ها و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه

           برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص های وبومتریکس

           ارتقا سطح جستجوی منابع الکترونیک در مراکز تحت پوشش و کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی دانشگاه

           پیگیری خرید منابع علمی چاپی و الکترونیک مورد نیاز دانشگاه

           ارتقای سطح جستجوی منابع الکترونیک در مراکز تحت پوشش و کتابخانه ها و واحدهای اطلاع رسانی دانشگاه

           پیگیری خرید منابع چاپی و الکترونیک مورد نیاز دانشگاه

           تاکید و اهمیت بر نقش و رسالت کتابخانه ها در ارتقای کمی و کیفی توسعه آموزش کاربران در دستیابی به منابع علمی

 

رئیس کتابخانه مرکزی
 •  تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های کاری و اولویت بندی های امور بخش مورد نظر
 •  نظارت بر فرآیند کارها و پیشرفت امور
 •  برگزاری دوره های آموزشی (آموزش به همکاران و مراجعان)
 •  تشویق همکاران بخش به شرکت در سمینارها و همایش های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
 •  برگزاری جلسه های دوره ای با  بخش های  مورد نظر
 •  ارائه گزارش و آمارهای دوره ای از بخش مورد نظر به رئیس دانشکده
 •  همکاری با کارکنان در بخش های دیگر و انجام کار گروهی
 •  نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نیاز با توجه به درخواست ها
 •  برنامه ریزی و نظارت بر امور سفارش های داخلی و خارجی
 •  نظارت بر پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده
 •  ارتباط با اعضای هیات علمی و دانشجویان و انجام نیاز سنجی از این گروه جهت گزینش مواد
 •  برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران
 • بررسی ابزارهای انتخاب مواد چاپی و غیرچاپی جهت سفارش منابع
 •  تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی در مجموعه
 • انجام مکاتبات اداری و یا نظارت برآن
 •  پیش بینی بودجه ریالی و ارزی جهت خرید منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی
 •  تقویت خرید اشتراکی و یا استفاده اشتراکی
 • برقراری ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه ای
 • برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین در کتابخانه

کتابدار مرجع

           برنامه ریزی و اجرای صحیح خدمات  در بخش مرجع

           کسب آگاهی از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مرجع بویژه منابع جدید

           گزارش خلاءهای اطلاعاتی موجود در بخش مرجع به مدیریت کتابخانه

           تهیه سیاهه منابع مرجع مورد نیاز برای انتخاب و سفارش

           شناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان

           همکاری فعال در پیشبرد پژوهش های اعضای هیأت علمی و دانشجویان

           برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه خدمات مرجع مانند SDI و CAS

           برنامه ریزی و همکاری در برگزاری کارگاه های آموزش منابع مرجع به کاربران

           نظارت بر امور سالن مرجع

           تهیه و یا نظارت بر تهیه بروشور های آموزشی در مورد منابع مرجع

 

کتابدار اطلاع رسان
 •  اطلاع از اهمیت و نقش کتابخانه در گسترش فرهنگ و دانش در جامعه 
 •  شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی و همکاری در اجرای طرح های پژوهشی 
 •  اطلاع از اهمیت و نقش کتابخانه در گسترش فرهنگ و دانش در جامعه 
 •  مدیریت یکپارچه منابع و نظام های اطلاعاتی برای تسهیل در دسترسی به اطلاعات
 •  گزینش منابع اطلاعاتی به منظور دسترسی به اطلاعات کیفی و تسهل راه های دسترسی به آن
 •  تهیه و گزینش منابع  مورد نیاز واحدهای پژوهشی و پردازش این منابع و اطلاعات خدمت به آموزش و پژوهش پزشکی از طریق اشاعه اطلاعات موجود در منابع
 •  تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در کاربران و کمک به پرورش خلاقیت‌ها و استعدادها 
 •  آموزش نحوه استفاده از سامانه کتابخانه، و سامانه امانت کتاب به کاربران 
 •  توانمند سازی کاربران از طریق برگزاری کارگاه‌ها 
 •  برنامه‌ریزی و انجام مسابقه‌های کتابخوانی و چکیده نویسی
 •  مشاوره اطلاعاتی با کاربران با هدف تسریع در فرایند فعالیتهای پژوهشی و تولید دانش
 •  آموزش سواد اطلاعاتی با هدف توانمندسازی کاربران در بهره گیری مستقل از اطلاعات 
 •  برنامه ریزی و توسعه خدمات برون کتابخانه ای به منظور جلب کاربران بیشتر
 •  اشاعه دانش و ارتباط کارآمد و مستمر با متخصصین رشته های موضوعی گوناگون 
 •  آشنایی با علم اطلاعات و راه های سازماندهی، ذخیره و بازیابی، مدیریت و اشاعه آن

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.