شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

علاوه بر تسهیل ارتباط و همکاری بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:

  1. ارتباط با ناشران و کارگزاران در سطح ملی و بین المللی
  2. امانت مدارک و تبادل اطلاعات بین کتابخانه ای در سطح ملی و بین المللی
  3. تهیه فهرستگان های ملی و بین المللی
  4. اشتراک منابع کتابخانه ای
  5. شناسایی منحصر به فرد در شبکه جهانی

        جهت مشاهده  شابکا ی کتابخانه ها  این جا را کلیک کنید

 

ردیف   شابکا    نام کتابخانه 
1 IR-202820002 کتابخانه مرکزی 
 2   IR-202820017 کتابخانه دانشکده دندانپزشکی 
3  IR-202820018 کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه
4  IR-202790003 کتابخانه دانشکده پرستاری الیگودرز 
5  IR-202820003 کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد 
6  IR-202820004 کتابخانه دانشکده پزشکی  
7  IR-202820014 کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  
8  IR-202820013 کتابخانه دانشکده داروسازی 
9 IR-202800004 کتابخانه دانشکده پرستاری بروجرد
10  IR-202840003 مجتمع آموزشی عالی سلامت درود 
11  IR-202820015 مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی 
12 IR-202820016 کتابخانه بیمارستان روانپزشکی مهر
13 IR-202820020 کتابخانه بیمارستان زنان و زایمان عسلی
 14 IR-202820019 کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
15 IR-202820021 کتابخانه مرکز آموزشی درمانی عشایر
16 IR-202810001 کتابخانه دانشکده پرستاری پلدختر

 

 

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.