ردیف

عنوان کارگاه
مدرس کارگاه

 

لینک خبر             

تاریخ برگزاری
محتوا
لیست حضور و غیاب
لینک کارگاه
جامعه شرکت کننده
1 آموزش نرم افزار Visio: ترسیم دیاگرام و فلوچارت  دکتر مجید شریفی پور 1401/02/5   https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library
اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان 
2 آموزش نحوه درج محتوا در وب سایت ها مهندس سعید کیانی   1401/02/7   حضوری/ سالن جلسات معاونت تحقیقات  اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
3 راهکارهای افزایش استناددهی به مقالات دکتر مسعود بهزادی فر   1401/02/21   https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library  اساتید، پژوهشگران، دانشجویان
4
آموزش دسترسی به منابع الکترونیک

سرکار خانم ناهید حسینی

(مسئول کتابخانه مرکزی)

  1401/3/08
حضوری و آنلاین
کتابدارن و کلیه کارشناسان معاونت
5 آموزش نحوه درج محتوا در وب سایت ها مهندس سعید کیانی   1401/03/16   حضوری/سالن جلسات معاونت تحقیقات اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
6
آشنایی با استانداردهای وزارتی کتابخانه های مراکز آموزشی درمانی

سرکار خانم فاطمه گودرزی

(کتابدار دانشکده پرستاری بروجرد)

  1401/04/08 https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library
کتابداران
7
استانداردهای تهیه بروشور و خبرنامه

سرکارخانم فریده بردی نشین

(کارشناس کتب و انتشارات)

  1401/04/08
حضوری و آنلاین
کتابداران
8 وبینار آموزشیScopus مهندس حسین اعظمی   1401/03/17 https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library اساتید،پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
9 وبینار آموزشی scienceDirect مهندس حسین اعظمی   1401/03/17 https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
10

وبینار آموزشیScienceDirect Topics

مهندس حسین اعظمی   1401/03/17 https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه
11 آشنایی مقدماتی با روش های دستیابی به منابع علمی

سرکار خانم ناهید حسینی

( مسئول کتابخانه مرکزی)

  1401/06/9 https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کلیه کارکنان دانشگاه
12 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی cochrane

سرکار خانم اسما زارعی
(کارشناس کتابخانه مرکزی)

  1401/06/9 https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه کارکنان دانشگاه
13 کارگاه آموزشی پایگاه scopus

سرکار خانم اسما زارعی

(کارشناس کتابخانه مرکزی)

  1401/06/22 https://www.skyroom.online/lums/ehrc اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده بهداشت و دندانپزشکی
14

کارگاه آموزشی پایگاه

Anatomy TV

سرکارخانم ناهید حسینی

( مسئول کتابخانه مرکزی)

  1401/06/23 https://www.skyroom.online/ch/lums/paramedics اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده پیراپزشکی و مرکزآموزشی درمانی شهدای عشایر
15 کارگاه  آموزشی پایگاه  scopus

اسما زارعی

(کارشناس کتابخانه مرکزی)

  1401/06/29 https://www.skyroom.online/ch/lums/medical.stu اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پیراپزشکی و پزشکی
16 کارگاه آموزش استفاده از فراکاوش

سرکار خانم ناهید حسینی

(مسئول کتابخانه مرکزی)

  1401/07/9 حضوری کتابداران
17 دوره آموزشی چگونه کتابدار خلاق باشیم

سرکارخانم فاطمه گودرزی

(مسئول کتابخانه پرستاری الیگودرز)

1401/09/28  https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library کتابداران
18 کارگاه آموزشی نحوه دسترسی به کتب و مقالات پزشکی در وب  سرکار خانم فریده بردی نشین    1401/10/28

حضوری و آنلاین

https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

کتابداران 
19 دوره آموزشی ایزو9001 کتابخانه 

سرکارخانم مهوش کلهر

(مسئول کتابخانه  پرستاری بروجرد) 

   1401/11/27

 حضوری و آنلاین

https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library

کتابداران 
20  دوره آموزشی نحوه تکمیل سامانه ارزیابی کتابداران و تهیه مستندات

 سرکار خانم ناهید حسینی

(مسئول کتابخانه مرکزی)

 1401/11/09

حضوری و آنلاین

https://www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

کتابداران و کارکنان دانشگاه 
21 کارگاه درج محتوا در وب سایت(رفع اشکال)
 
 مهندس سعید کیانی 1401/12/03  حضوری  اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه 
22  کارگاه آموزشی نحوه دسترسی به منابع الکترونیک

سرکار خانم اسما زارعی الوار

(کارشناس کتابخانه مرکزی) 

1401/12/06  حضوری  دانشجویان دانشکده پزشکی 
23  کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتی Cochrane

سرکار خانم اسما زارعی الوار

(کارشناس کتابخانه مرکزی) 

1401/12/06  حضوری  دانشجویان دانشکده پزشکی 
24 کارگاه آموزشی نحوه دسترسی به منابع الکترونیک

سرکارخانم اسما زارعی الوار

(کارشناس کتابخانه مرکزی)

1401/12/14 حضوری دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
25

کارگاه آموزشی

معرفی پایگاه اطلاعاتی Cochrane

سرکارخانم اسما زارعی الوار

 (کارشناس کتابخانه مرکزی)

1401/12/14 حضوری دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.