ردیف عنوان کارگاه مدرس کارگاه لینک خبر تاریخ برگزاری محتوا لیست حضور و غیاب لینک کارگاه جامعه شرکت کننده مکان کارگاه
1 دوره آموزشی اصول تولید محتوای الکترونیک

مهشید اسماعیلی

(کتابدار)

1402/03/20

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)

کتابداران سالن IT دانشکده داروسازی
2 هوشمندسازی در کتابخانه ها دکتر سید مهدی طاهری 1402/04/31

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه غیرحضوری)

کتابداران وبینار
3 کارگاه آموزشی استفاده از تجهیزات اطفاء حریق(تئوری و عملی) جناب آقای امیرعلی نصیرزاده(مسئول مرکز بحران شبکه بهداشت بروجرد) 1402/06/26

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)

کتابداران سالن حلسات معاونت تحقیقات و فناوری
4 کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی در علوم پزشکی  دکتر مخیری 1402/06/27

 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)

 کتابداران سالنIT دانشکده پیراپزشکی
5 کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته در علوم پزشکی دکتر فرزاد ابراهیم زاده 1402/06/28

 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library کتابداران سالن IT دانشکده پیراپزشکی
6  کارگاه آموزشی دسترسی به منابع الکترونیک سرکارخانم اسما زارعی (کارشناس کتابخانه مرکزی) 1402/06/29

 

کارگاه  حضوری

اعضا هیئت علمی سالن IT دانشکده پیراپزشکی
7 کارگاه آموزشی 

معرفی پایگاه اطلاعاتی Cochrane

سرکارخانم اسما زارعی (کارشناس کتابخانه مرکزی) 1402/06/29

 

کارگاه  حضوری

اعضا هیئت علمی سالن IT دانشکده پیراپزشکی
8  کارگاه آموزشی دسترسی به منابع الکترونیک سرکارخانم اسما زارعی (کارشناس کتابخانه مرکزی) 1402/06/29

کارگاه  حضوری

اعضا هیئت علمی سالن IT دانشکده بهداشت
9

معرفی پایگاه اطلاعاتی Cochrane

سرکارخانم اسما زارعی (کارشناس کتابخانه مرکزی) 1402/08/10

کارگاه  حضوری

اعضا هیئت علمی سالن منابع الکترونیک داروسازی
10 دوره آموزشی مدیریت بحران در کتابخانه  ها سرکارخانم مهوش کلهر( مسئول کتابخانه پرستاری بروجرد) 1402/08/30

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)

کتابداران سالن IT دانشکده پرستاری و مامایی
11 کارگاه آشنایی با pubmed سرکار خانم مرضیه کردی(کارشناس کتابخانه مرکزی) 1402/09/18 https://www.skyroom.online/ch/lums/pharmacy.school دانشجویان دانشکده داروسازی مجازی
12

کارگاه آشنایی با

web of science

سرکار خانم مرضیه کردی(کارشناس کتابخانه مرکزی) 1402/09/18 https://www.skyroom.online/ch/lums/pharmacy.school دانشجویان دانشکده داروسازی مجازی
 13  تور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با کتابخانه دیجیتال 
سرکار خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی) 1402/09/20

کارگاه حضوری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سالن IT دانشکده پیراپزشکی
14 معرفی پایگاه های فارسی زبان سرکار خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی) 1402/09/20 کارگاه حضوری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سالن IT دانشکده پیراپزشکی
 15  کارگاه استراتژی های جستجو سرکار خانم  اسما زارعی(کارشناس کتابخانه مرکزی)  1402/09/20 کارگاه حضوری
دانشجویان دانشکده پیراپزشکی  سالن IT دانشکده پیراپزشکی
16 دوره آموزشی پروپوزال نویسی دکتر فرزاد ابراهیم زاده(مدیر اطلاع رسانی پزشکی) 1402/10/05

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

 

کتابداران سالن IT دانشکده بهداشت
17 دوره آموزشی ایزو 9001 در کتابخانه ها سرکارخانم مهوش کلهر( مسئول کتابخانه پرستاری بروجرد)
 

1402/10/25

لغایت

1402/11/1 

 

fish.lums.ac.ir/

(کارگاه غیرحضوری)

 کتابداران آنلاین
18

کارگاه آموزشی بروزرسانی پروفایل علم سنجی اعضای هیئت علمی و نحوه دسترسی به منابع الکترونیک با تاکید بر پایگاه Up to Date

 

 

 سرکارخانم مریم پیوسته گر( مسئول علم سنجی)

سرکار خانم ناهید حسینی( مسئول کتابخانه مرکزی)

 1402/11/02

 

 

  www.skyroom.online/ch/lums/central.library
(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)
اعضا هیئت علمی   سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری
19 دوره آموزشی سازماندهی تخصصی منابع سرکار خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی) 1402/11/08

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)

کتابداران دانشکده داروسازی
20 دوره آموزشی اصول نگارش مقاله علمی  جناب آقای دکتر مسعود بهزادی فر 1402/11/11

www.skyroom.online/ch/lums/central.library

(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری)

کتابداران دانشکده داروسازی
21 کارگاه آموزشی نحوه دسترسی به منابع الکترونیک و جستجو در منابع کتابخانه ای سرکار خانم ناهید حسینی (مسئول کتابخانه مرکزی 1402/12/05

 

کارگاه حضوری دانشجویان دانشکده پیرا پزشکی
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.