عنوان طرح های تحقیقاتی


 

1 بررسی رفتار اطلاعات آنلاین سلامت مرتبط با بیماری کووید 19(covid19) در کاربران ایرانی در سال 1399
2 بررسی مدیریت نیروی انسانی بیمارستانها در مواجه با کووید19: یک مطالعه کیفی در ایران
3 بررسی باورها و رفتارهای پیشگیرانهدر مورد عفونت کرونا ویروس کووید 19 در قالب الگوی اعتقاد بهداشتی بر اساس مدل معادلات ساختاری
4 لینک طرح های تحقیقاتی
مقالات مقاله 1 مقاله 2 مقاله 3 مقاله 4 مقاله 5 مقاله 6 مقاله 7
مقاله 8 مقاله 9 مقاله 10  مقاله 11 مقاله 12 مقاله 13 مقاله 14
 مقاله 15  مقاله 16  مقاله17  مقاله 18  مقاله 19  مقاله 20  مقاله 21
 مقاله 22  مقاله 23          
             
             
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟

براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.

تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.

تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد

چگونه ميتوان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.